พิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐิอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์  พระพุทธรูปกระจำกระทรวงศึกษาธิการ

9 มีนาคม 2566 พิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐิอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์  พระพุทธรูปกระจำกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ร่วมถวายภัตรตาหารพระสงฆ์ จำนวน 98 รูป ณ ศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ  ชั้น 2  และร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์   พร้อมทั้ง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีตักบาตร จำนวน 108 รูป

ทั้งนี้ ได้รับสนับสนุนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้

  • 1.โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
  • โรงเรียนทวีธาภิเศก

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ไว้ ณ โอกาสนี้