แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

สถานที่ทำการตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 4211 0970  มีพื้นที่ในการให้บริการ จำนวน 11 ไร่ และมีห้องประชุมรองรับผู้ใช้บริการ (แบบ New Normal) จำนวน 120 คน

Top