ขอเชิญชวนหมู่ยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนหมู่ยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566
ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างการจัด